ગુજરાતી છું…


“તપસ્વી હું હતો કોક’દી નથી હું લીન આજે પણ,
મનસ્વી છું આજે તો ફાવે ત્યાં દોડું છું……………….”

3 comments on “ગુજરાતી છું…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s